תיק עבודות  // תב"ע למגדל מגורים רחוב רמז-ארלוזורוב, ת"א

תב

תב"ע למגדל מגורים רחוב רמז-ארלוזורוב, ת"א

הטיפול בתב"ע החל ב-1984 ואחרי 13 שנה, ב-1997 אושרה התב"ע בוועדה המחוזית. לאחר הצגת עשרות חלופות ל-3 מהנדסי עיר אושרה ורסיה של מגדל מגורים בן 31 קומות הממוקם מצפון לבנין שרותי בריאות כללית שתוכנן ע"י אריה שרון. המגדל, בשטח של כ-10,000 מ"ר כולל דירות מסוגים וגדלים שונים וכיכר ציבורית פתוחה לרח' רמז. מתחת לכיכר תוכננו 7 מפלסי חניה ל-350 מכוניות של כ-10,000 מ"ר.

------------- תמונות נוספות -------------
תב

תב"ע למגדל מגורים רחוב רמז-ארלוזורוב, ת"א