פרסומים // מאמר של ארד שרון בנושא תחרויות אדריכליות ב "אדריכלות ישראלית" מאי 2012

 תחרויות ישראליות מתך "אדריכלות ישראלית" מאי 2012